Chmiel, J. (1974). Paweł VI o zadaniach współczesnej egzegezy biblijnej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 27(4–5), 265–271. https://doi.org/10.21906/rbl.3477