Pindel, R. (2007). KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 60(2), 159–160. https://doi.org/10.21906/rbl.345