Chmiel, J. (1995). Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 48(4), 255–259. https://doi.org/10.21906/rbl.3430