Bartkowicz, I. (1995). Między historią a Biblią – o „Legionie” S. Wyspiańskiego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 48(3), 200–209. https://doi.org/10.21906/rbl.3419