Chmiel, J. (1976). KS. KAZIMIERZ ROMANIUK, Powołanie w Biblii, Katowice 1975. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 29(5–6), 341. https://doi.org/10.21906/rbl.3391