Chmiel, J. (1976). O. HUGOLIN LANGKAMMER OFM, Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów Męki Pańskiej, Lublin 1975. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 29(5–6), 340. https://doi.org/10.21906/rbl.3390