Kowalski, J. (1975). Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku 1974. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 28(6), 281–283. https://doi.org/10.21906/rbl.3322