Rodziński, S. (1975). Biblia w oczach dziecka. Refleksje na temat plastycznej ekspresji dziecka i jej związków z przyswajaniem treści wiary. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 28(6), 270–271. https://doi.org/10.21906/rbl.3318