Danielski, W. (1975). Bierzmowanie w koncelebrze (propozycje pastoralne). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 28(1–2), 82–85. https://doi.org/10.21906/rbl.3283