Łach, J. (1970). Nowy komentarz do czwartej ewangelii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 23(4–5), 234–240. https://doi.org/10.21906/rbl.3259