Szymański, P. F. (2007). Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 60(1), 43–53. https://doi.org/10.21906/rbl.323