Karpiński, R. (1969). Władza nauczycielska Chrystusa w ewangelii św. Mateusza. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 22(4–5), 206–213. https://doi.org/10.21906/rbl.3215