Banak, J. (1971). „Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę” (Rz 12, 20). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 24(4–5), 205–209. https://doi.org/10.21906/rbl.3192