Wojtyła, K. (1971). Do przewielebnego ks. dr Wacława Świerzawskiego w Krakowie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 24(2–3), 83. https://doi.org/10.21906/rbl.3168