Łabuda, P. (2008). Γένοιτό μοι jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1, 26-38). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 61(1), 15–28. https://doi.org/10.21906/rbl.313