Kowalski, J. (1967). Biblijno-liturgiczna orientacja św. Franciszka Salezego (w czterechsetlecie urodzin). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 20(4–5), 289–293. https://doi.org/10.21906/rbl.3105