Burzawa, S. (1967). Liturgia po soborze. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 20(4–5), 227–234. https://doi.org/10.21906/rbl.3098