Kowalski, J. (1967). Życie i działalność ks. dra Ferdynanda Machaya archiprezbitera bazyliki Mariackiej w Krakowie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 20(4–5), 196–209. https://doi.org/10.21906/rbl.3095