Krasiński, J. (1967). Biblijna orientacja teologii dogmatycznej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 20(1), 24–32. https://doi.org/10.21906/rbl.3073