Klawek, A. (1966). Godzina biblijna. Psalm o opatrzności Bożej (Ps 90). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 19(3), 198–202. https://doi.org/10.21906/rbl.3053