Wolny, J. (1966). Udział polskiej teologii średniowiecznej w pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 19(2), 74–82. https://doi.org/10.21906/rbl.3042