Karpiński, R. (1965). Nierozerwalność małżeństwa w nowym testamencie Mt 5, 32 i 19, 9. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 18(2), 77–88. https://doi.org/10.21906/rbl.3002