Romaniuk, K. (1964). „Ciało i krew nie objawiły tobie, tylko Ojciec Mój, który jest w niebiesiech” (Mt 16, 17). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 17(6), 346–354. https://doi.org/10.21906/rbl.2995