Wronka, A. (1964). Wprowadzenie w konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 17(3), 138–146. https://doi.org/10.21906/rbl.2973