Episkopatu Polski, K. (1964). List pasterski biskupów polskich z okazji wejścia w życie soborowej konstytucji o liturgii świętej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 17(3), 129–134. https://doi.org/10.21906/rbl.2971