Lipiński, E. (1963). XV Lowańskie Dni Biblijne. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 16(5–6), 313–318. https://doi.org/10.21906/rbl.2952