Strąkowski, H. (1963). Pismo Święte w obradach soboru. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 16(2–3), 143–145. https://doi.org/10.21906/rbl.2930