Langkammer, T. (1962). Jn 2, 4 w świetle najnowszej egzegezy. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 15(2), 82–91. https://doi.org/10.21906/rbl.2864