Urban, W. (1961). Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 14(3–4), 148–152. https://doi.org/10.21906/rbl.2823