Strąkowski, H. (1961). Problem historyczny i literacki Księgi Jozuego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 14(3–4), 82–95. https://doi.org/10.21906/rbl.2813