Duszpasterstwa Liturgicznego, F. O. (1961). Moralność wynika z misterium. Wnioski z obrad nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego w Wersalu 1956 r. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 14(1–2), 68–71. https://doi.org/10.21906/rbl.2812