Żurowska, F. (1961). Miłość błogosławiąca (materiał do pogadanki ewangelicznej). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 14(1–2), 62–67. https://doi.org/10.21906/rbl.2810