Buxakowski, J. (1959). O aktualizację teologii współofiary. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 12(2), 146–160. https://doi.org/10.21906/rbl.2709