Jankowski, A. (1958). Codzienne spotkanie z żywym słowem Bożym. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 11(4), 335–342. https://doi.org/10.21906/rbl.2674