Kowalewicz, H. (1958). Dwie prozy maryjne: Veni, mater deica. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 11(4), 332–334. https://doi.org/10.21906/rbl.2673