Łach, S. (1958). Miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 11(2), 124–133. https://doi.org/10.21906/rbl.2655