Florkowski, E. (1957). Wyjaśnienie ks. E. Florkowskiego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 10(4–5), 337–340. https://doi.org/10.21906/rbl.2633