Stefaniak, L. (1957). Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła c. d. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 10(3), 189–200. https://doi.org/10.21906/rbl.2616