Jędrzejewski, S. (2015). Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekł. i oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 s. (Biblia Aramejska, 1). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(4), 381–383. https://doi.org/10.21906/rbl.26