Strąkowski, H. (1956). Wykłady dla duchowieństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim n. t. Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 9(1–3), 143–159. https://doi.org/10.21906/rbl.2581