Smereka, W. (1955). Zagadnienie praźródła przekładu ewangelii dokonanego przez ks. Jakuba Wujka. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 8(6), 289–305. https://doi.org/10.21906/rbl.2561