Stefaniak, L. (1955). Przypowieści o modlitwie w Ewangelii św. Łukasza. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 8(2–3), 84–107. https://doi.org/10.21906/rbl.2545