Klawek, A. (1952). Powstanie Godzinek o Matce Bożej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 5(2), 177–179. https://doi.org/10.21906/rbl.2478