Buxakowski, J. (1952). Św. Tomasz o liturgii mszy św. według komentarza do IV księgi Sentencji Piotra Lombarda. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 5(2), 141–164. https://doi.org/10.21906/rbl.2474