Śpikowski, W. (1950). Uaktywnienie uczestnictwa wiernych we mszy św. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 3(4–6), 323–340. https://doi.org/10.21906/rbl.2422