Borowicz, K. (1950). Mistyka hebrajska u św. Pawła i w Apokalipsie św. Jana. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 3(3), 187–206. https://doi.org/10.21906/rbl.2414