Gryglewicz, F. (1949). Jaki pragnę mieć kościół?. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 2(6), 448–451. https://doi.org/10.21906/rbl.2396