Molé, M. (1949). O Magach ze Wschodu. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 2(6), 441–446. https://doi.org/10.21906/rbl.2394