Schletz, A. (1949). O niektórych podręcznikach liturgicznych w dawnych seminariach duchownych w Polsce. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 2(3), 193–209. https://doi.org/10.21906/rbl.2373