Superson, J. (2016). Miejsce proklamacji słowa Bożego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(4), 333–354. https://doi.org/10.21906/rbl.235